Asbest verwijderen

Asbestvezels kunnen leiden tot levensgevaarlijke ziekten. Zolang asbest vastzit in ander materiaal is het niet per se gevaarlijk. Het wordt een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrijkomen en kunnen worden ingeademd. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden.

Voorwaarden

U mag alleen asbest verwijderen na toestemming van de gemeente. Asbest is levensgevaarlijk als asbestvezels vrijkomen. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen. Zo moeten gecertificeerde bedrijven asbest verwijderen als dat een risico vormt.

Aanvraag

U moet voor het verwijderen van asbest een sloopmelding doen en in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen.

Asbest inleveren bij de Milieustraat

U ontvangt een brief als uw sloopmelding akkoord is. Voor particulieren die zelf hun asbesthoudende materiaal naar de Milieustraat brengen geldt dat zij deze brief mee moeten nemen.

Asbest moet verpakt zijn in een dubbele laag stevig en onbeschadigd plastic (minimaal 0,02 mm dik, bijvoorbeeld landbouwfolie) en goed dichtgeplakt zijn. Maak de pakketten niet te zwaar, omdat u ze zelf in de container moet gooien. Meer informatie vindt u op www.omrin.nl.

Handhaving en controle

De gemeente controleert op het verwijderen van asbest. Overtredingen en/of tekortkomingen zijn strafbaar. Een opzettelijke overtreding (asbest verwijderen zonder toestemming) wordt gezien als misdrijf. Kijk voor meer informatie op de pagina van Handhaving en controle.

Meer informatie

U kunt meer informatie over asbest vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest en www.infomil.nl.  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum