Actuele bekendmakingen

Hier vindt u alle actuele lokale bekendmakingen, zoals verleende omgevingsvergunningen, aangevraagde evenementenvergunningen, bestemmingsplannen, etc.

Bekendmakingen

Klik op de nummers bij de bekendmakingen om de locatie op de kaart te zien.

Aanwijzingsbesluit

Aanwijzingsbesluit, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
Toon locatie op de kaart: Provincie Fryslân, conceptlijst zwemlocaties Fryslân 2020 Provincie Fryslân, conceptlijst zwemlocaties Fryslân 2020 Friesland ontwerp-besluit

Apv vergunning

Apv vergunning, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
(1) - Wijnjewoude, omgeving Wijnjewoude Wijnjewoude, omgeving Wijnjewoude 9243SK43
verleend
Toon locatie op de kaart: Overig, deels door Opsterland Overig, deels door Opsterland Opsterland verleend
Toon locatie op de kaart: Overig, deels door Opsterland Overig, deels door Opsterland Opsterland verleend
Toon locatie op de kaart: Overig, gemeente Opsterland Overig, gemeente Opsterland Opsterland verleend

Collectevergunning

Collectevergunning, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
Toon locatie op de kaart: Beetsterzwaag, in en rondom Beetsterzwaag Beetsterzwaag, in en rondom Beetsterzwaag Opsterland verleend
Toon locatie op de kaart: Ureterp, omgeving Ureterp Ureterp, omgeving Ureterp Opsterland verleend

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
Toon locatie op de kaart: Terwispel, rondom Terwispel Terwispel, rondom Terwispel Opsterland aangevraagd
Toon locatie op de kaart: Wijnjewoude, evenemententerrein Te Nijenhuiswei Wijnjewoude, evenemententerrein Te Nijenhuiswei Opsterland aangevraagd
Toon locatie op de kaart: Gorredijk, Marktplein Gorredijk, Marktplein Opsterland verleend
Toon locatie op de kaart: Siegerswoude, De Mersken 6 Siegerswoude, De Mersken 6 Opsterland verleend
Toon locatie op de kaart: Gorredijk, Marktplein Gorredijk, Marktplein Opsterland verleend
Toon locatie op de kaart: Bakkeveen evenemententerrein Mjûmster Wei Bakkeveen evenemententerrein Mjûmster Wei Opsterland verleend
(2) - Gorredijk, Wabbe Wissesstrjitte 15 Gorredijk, Wabbe Wissesstrjitte 15 8401RE15
verleend
Toon locatie op de kaart: Gorredijk, bedrijventerrein De Werf, De Kromten, Hellingbaas Gorredijk, bedrijventerrein De Werf, De Kromten, Hellingbaas Opsterland verleend
Toon locatie op de kaart: Drachten Azeven, Dopplerlaan 1 Drachten Azeven, Dopplerlaan 1 Opsterland verleend
Toon locatie op de kaart: Gorredijk, van de Ontmoetingskerk naar de begraafplaats Hegedyk Gorredijk, van de Ontmoetingskerk naar de begraafplaats Hegedyk Opsterland verleend
Toon locatie op de kaart: Ureterp, NAM-locatie aan de Skieppeleane Ureterp, NAM-locatie aan de Skieppeleane Opsterland verleend
Toon locatie op de kaart: Ureterp, nabij NAM-locati e aan de Skieppeleane Ureterp, nabij NAM-locati e aan de Skieppeleane Opsterland verleend

Geluidvergunning

Geluidvergunning, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
(3) - Gorredijk, Heerenacker 108 Gorredijk, Heerenacker 108 8401VJ108
verleend
Toon locatie op de kaart: Terwispel, Kolderveen 9 Terwispel, Kolderveen 9 Opsterland verleend

Loterijvergunning

Loterijvergunning, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
Toon locatie op de kaart: Tijnje, omgeving Tijnje Tijnje, omgeving Tijnje Opsterland verleend

Meldingen

Meldingen, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
(4) - Wijnjewoude, Tolleane 20A Wijnjewoude, Tolleane 20A 9241WH20 A
melding
(5) - Drachten Azeven, Curielaan 3 Drachten Azeven, Curielaan 3 9207HB3
melding

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
(6) - Ureterp, Bûtewei 26 Ureterp, Bûtewei 26 9247WL26
aangevraagd
Toon locatie op de kaart: Hemrik, Ikesingel 10, 10A, 12 en 12A Hemrik, Ikesingel 10, 10A, 12 en 12A Opsterland aangevraagd
(7) - Gorredijk, Nijewei 30 Gorredijk, Nijewei 30 8401AM30
aangevraagd
(8) - Gorredijk, Badweg 28 Gorredijk, Badweg 28 8401BL28
aangevraagd
(9) - Gorredijk,achter Badweg 28 Gorredijk,achter Badweg 28 8401BL28
aangevraagd
(10) - Gorredijk, Hoofdstraat 47 Gorredijk, Hoofdstraat 47 8401BW47
aangevraagd
(11) - Gorredijk, Badweg 36 Gorredijk, Badweg 36 8401BL36
aangevraagd
(12) - Gorredijk, Jikke Reinbergenstrjitte 36 Gorredijk, Jikke Reinbergenstrjitte 36 8401NK36
aangevraagd
Toon locatie op de kaart: Ureterp, Libbe Gabrielplas Ureterp, Libbe Gabrielplas Opsterland aangevraagd
(13) - Ureterp, De Feart 159 Ureterp, De Feart 159 9247CN159
aangevraagd
(14) - Beetsterzwaag, Beetsterweg 34 Beetsterzwaag, Beetsterweg 34 9244GC34
aangevraagd
(15) - Bakkeveen, Tsjerkewâl 3 Bakkeveen, Tsjerkewâl 3 9243JT3
aangevraagd
Toon locatie op de kaart: Beetsterzwaag, Vlaslaan 26 Beetsterzwaag, Vlaslaan 26 Opsterland aangevraagd
(16) - Bakkeveen, Mjûmster Wei 43 Bakkeveen, Mjûmster Wei 43 9243SK43
verleend
Toon locatie op de kaart: Lippenhuizen, Swanneblom 21 Lippenhuizen, Swanneblom 21 Opsterland verleend
Toon locatie op de kaart: Gorredijk R. van Zinderen Bakkerstrjitte 9 Gorredijk R. van Zinderen Bakkerstrjitte 9 Opsterland verleend
Toon locatie op de kaart: Wijnjewoude, Opper Haudmare 7 Wijnjewoude, Opper Haudmare 7 Opsterland verleend
(17) - Ureterp, Skoalleane 45 Ureterp, Skoalleane 45 9247CS45
verleend
(18) - Gorredijk, Brouwerswâl 68 Gorredijk, Brouwerswâl 68 8401DB68
verleend
(19) - Ureterp, Skoalleane 47 Ureterp, Skoalleane 47 9247CS47
verleend
(20) - Siegerswoude, Klauwertswei 5 Siegerswoude, Klauwertswei 5 9248SE5
verleend
(21) - Ureterp, Skoalleane 51 Ureterp, Skoalleane 51 9247CS51
verleend
Toon locatie op de kaart: Beetsterzwaag, Hoofdstraat 2-6 Beetsterzwaag, Hoofdstraat 2-6 Opsterland verleend
(22) - Beetsterzwaag, Koefenne 6 Beetsterzwaag, Koefenne 6 9244GA6
verleend
Toon locatie op de kaart: Wijnjewoude, Opperbuorren 14 Wijnjewoude, Opperbuorren 14 Opsterland verleend
Toon locatie op de kaart: Ureterp, Hege Kamp 41 Ureterp, Hege Kamp 41 Opsterland verleend
(23) - Beetsterzwaag, Van Harinxmaweg 8A Beetsterzwaag, Van Harinxmaweg 8A 9244CJ8 a
verleend
Toon locatie op de kaart: Wijnjewoude, kade Compagnonsfeart, tegenover Tjalling Harkeswei 105 Wijnjewoude, kade Compagnonsfeart, tegenover Tjalling Harkeswei 105 Opsterland verleend
(24) - Frieschepalen Tolheksleane 28 Frieschepalen Tolheksleane 28 9249NT28
verleend
(25) - Drachten Azeven, Curielaan 3 Drachten Azeven, Curielaan 3 9207HB3
verleend
(26) - Beetsterzwaag, Folkertslân 44 Beetsterzwaag, Folkertslân 44 9244ED44
verleend
(27) - Hemrik, Engbert Pierswei 9 Hemrik, Engbert Pierswei 9 8409JW9
verleend
(28) - Beetsterzwaag, Hoofdstraat 2a Beetsterzwaag, Hoofdstraat 2a 9244CN2 a
verleend
(29) - Gorredijk Stationsweg 72 en 74 Gorredijk Stationsweg 72 en 74 8401DS72
verleend
(30) - Gorredijk, Hoofdstraat 4 Gorredijk, Hoofdstraat 4 8401BZ4
verleend
(31) - Gorredijk, Weverij 60 Gorredijk, Weverij 60 8401PK60
verleend