Gorredijk, H. Ringenoldusstrjitte 49

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 8401PW 49
Publicatiedatum
17-07-2019
Einddatum
28-08-2019
Bekendmaking

Beschrijving

brandveilig gebruik, kinderopvang ’t Centrum (11-07-2019)

Procedure

Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt vanaf de publicatiedatum zes weken ter inzage in het gemeentehuis bij het Publiekscentrum. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen over het ontwerp-besluit kenbaar maken. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk (door te schrijven naar het college van burgemees­ter en wethouders, t.a.v. team vergunningen). Het college brengt iedereen die zienswijzen heeft ingediend op de hoogte van het definitieve besluit.