Omgevingsvergunning

Voor bouwen, verbouwen, kappen van een boom of veranderen van een monument heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen heeft u ook voor het slopen een omgevingsvergunning nodig. In de meeste gevallen is hiervoor een sloopmelding voldoende.

Omgevingsvergunning nodig of niet?

Weet u niet zeker of u een omgevingsvergunning moet aanvragen? Controleer dan via het Omgevingsloket online (OLO) of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met het Publiekscentrum of kom langs in het gemeentehuis. 

Conceptaanvraag

De gemeente Opsterland biedt u de mogelijkheid om voorafgaand aan uw officiële aanvraag van een omgevingsvergunning een conceptaanvraag te doen. Het kan handig zijn om vooraf te weten of uw project binnen de regels van het bestemmingsplan past en hoe de welstandscommissie een bouwwerk binnen uw project beoordeelt.

Voor de beoordeling is het nodig dat u het volgende aanlevert:

 • Een situatietekening van het perceel, waarop alle bebouwing te zien is, zowel in de bestaande toestand als in de nieuwe toestand (op schaal en voorzien van maatvoering).
 • Een korte omschrijving van het gebruik van gebouwen, zowel in de bestaande als de nieuwe toestand.
 • Gevelaanzichten van de gebouwen, zowel in de bestaande toestand als in de nieuwe toestand (op schaal en voorzien van maatvoering en gebruikte kleuren/materialen).
 • Doorsneden en plattegronden.

Hoe dien ik een conceptaanvraag in?

 • Ga naar het Omgevingsloket online (OLO)
 • Kies voor 'Ik ben particulier' of 'Ik vertegenwoordig een bedrijf'.
 • Kies 'Een vergunning aanvragen' of 'Voor mijn eigen bedrijf of voor een particulier/ander bedrijf een vergunning aanvragen'. Doorloop de stappen op het scherm.
 • Klik daarna op 'contact met bevoegd gezag'.
 • Klik op 'vooroverleg starten' of op 'vooroverleg' (dus niet op indienen!).
 • Geef duidelijk aan dat het om een conceptaanvraag gaat en licht uw vraag toe.
 • Aan het eind van het formulier moet u niet op 'indienen' klikken.
 • De gemeente neemt uw conceptaanvraag in behandeling.

Omgevingsvergunning aanvragen

U kunt een omgevingsvergunning digitaal aanvragen via het Omgevingsloket online (OLO). Deze website loopt stapsgewijs door de vergunningaanvraag. U ziet meteen welke documenten u mee moet sturen.

Kosten

Aan een conceptaanvraag en/of omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. In de legesverordening vindt u een tabel met daarin alle voorkomende kosten voor het aanvragen van een conceptaanvraag en/of omgevingsvergunning.

De kosten van een conceptaanvraag worden in mindering gebracht op de legeskosten als u de aanvraag voor een omgevingsvergunning indient. Als tijdens de conceptaanvraag blijkt dat een vergunning niet haalbaar is, betaalt u de kosten van een conceptaanvraag. Hierbij komen nog de kosten voor de Welstandscommissie.

Afhandeling aanvraag

Afhankelijk van uw aanvraag moet de gemeente een reguliere of uitgebreide procedure volgen. De aanvraag verloopt meestal via de volgende stappen:

 • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging en uw aanvraag wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in de Sa!.
 • Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. U kunt dan de ontbrekende informatie aanleveren.
 • Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen.
 • U hoort binnen acht weken (reguliere procedure) of 26 weken (uitgebreide procedure) of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om ontbrekende informatie aan te leveren, wordt bij de beslistermijn opgeteld. Heeft u een complexer bouwplan, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Het (ontwerp)besluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in de Sa!. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.
 • Als de beslistermijn is verstreken en de gemeente heeft geen besluit genomen? Dan krijgt u bij een reguliere procedure automatisch de vergunning. Heeft de gemeente te laat of geen besluit genomen bij een uitgebreide procedure? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen of beroep instellen via de Wet dwangsom.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.