Subsidies en regelingen bouwen en wonen

De gemeente en andere overheden hebben diverse regelingen en subsidies die te maken hebben met (duurzaam) wonen.