Subsidies en regelingen bouwen en wonen

De gemeente en andere overheden hebben diverse regelingen en subsidies die te maken hebben met (duurzaam) wonen.

 • Duurzaam bouwloket

  De gemeenten in Fryslân hebben samen een loket opgericht om inwoners te helpen hun woning te verduurzamen. Een loket waar u al uw vragen kunt stellen en waar informatie te vinden is over het verduurzamen van uw woning.

 • Blijverslening consumptief en Verzilverlening

  Comfortabel, duurzaam en veilig wonen. Soms moet u uw woning daarvoor aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan een traplift of zonnepanelen. Via de gemeente kunt u hiervoor geld krijgen in de vorm van een Blijverslening of een Verzilverlening. Met beide leningen kunt u uw huis duurzamer, levensloopbestendiger en/of asbestvrij maken. Allebei de leningen hebben gunstige financiële voorwaarden, zoals een lage, vaste rente.

 • Starterslening

  Starters een kans op de koopwoningmarkt geven, vindt de gemeente Opsterland erg belangrijk. Daarom bieden we de Starterslening aan. Daarbij werken we samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

 • Subsidie onderhoud speeltoestellen

  De speeltuincommissies zijn verantwoordelijk voor het beheer en de eigen financiën. De gemeente stelt jaarlijks per speeltuin een vaststaande subsidie beschikbaar waar de speeltuincommissies aanspraak op kunnen maken.