Welstandscommissie

De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet u voldoen aan redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft vastgelegd welke eisen zij stelt aan bouwwerken. Dit zijn eisen over het uiterlijk van een gebouw. Dat moet aantrekkelijk zijn en passen in de omgeving.

Advies door Hûs en Hiem

Hûs en Hiem is een onafhankelijke adviescommissie die alle bouwplannen voor onder andere Opsterland op welstand toetst. Meer informatie over de welstandseisen in Opsterland vindt u op hun website: www.husenhiem.nl.

Vergadering Hûs en Hiem

Door de vakantieperiode kunnen er geen lokale commissies in de gemeente worden georganiseerd. In 2019 betreft dat de periode van week 31 t/m 34, van 29 juli tot en met 23 augustus.


  • Woensdag 23 oktober 2019
  • 13.30 uur
  • Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag (gemeentehuis)

Zaaknummer

Locatie

Omschrijving

VOV-2019-8201

Alde Dyk 3 te Terwispel

het vergroten van de woning 

OV-2019-8439

Bûtewei 12 te Lippenhuizen

vervanging tunnelkassen door deels bedrijfsgebouw

VOV-2019-8367

Domela Nieuwenhuisweg 102 te Nij Beets

het vervangen van de bestaande loods 

VOV-2019-8323

Hege Kamp 41 te Ureterp

het bouwen van een vrijstaande woning

VOV-2019-8412

Hege Kamp 44 te Ureterp

het bouwen van een nieuwe woning 

VOV-2019-8415

Hegedyk 21 te Gorredijk

het plaatsen van een nieuwe garage met berging 

VOV-2019-7933

Ikesingel 8 tm 12A  te Hemrik

bouwen  4  2^1 kapwoningen en 1 vrijstaande woning

VOV-2019-1563

Koefenne 3 te Beetsterzwaag

het plaatsen van een carport met zonnepanelen

VOV-2019-8306

Koetsebeiwâl 13 te Ureterp

uitbreiding achterzijde bestaande woning 

VOV-2019-8226

Langpaed 22 te Siegerswoude

een aanbouw van de bestaande woning 

OV-2019-8396

Nijefeansterwei 3 te Bakkeveen

een verbeterplan en nieuwe invulling woonboederij

OV-2019-8219

Skoalleane 41 te Ureterp

het bouwen van een vrijstaande woning 

VOV-2019-8346

Van Boelenslaan 1 te Beetsterzwaag

de verbouw van een twee onder één kap woning

VOV-2019-7957

Volharding 7 te Tijnje

het bouwen van een vrijstaande woning 

OV-2019-8475

Weibuorren 114  te Ureterp

het verplaatsen van activiteiten in de bestaande gebouwen

VOV-2019-7685

Weinterp 78 te Wijnjewoude

het bouwen van een bijgebouw 


Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn?

Om lange wachttijden te voorkomen dient u vooraf een afspraak te maken. Bel hiervoor met het Publiekscentrum, telefoon (0512) 386 222.