Welstandscommissie

De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet u voldoen aan redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft vastgelegd welke eisen zij stelt aan bouwwerken. Dit zijn eisen over het uiterlijk van een gebouw. Dat moet aantrekkelijk zijn en passen in de omgeving.

Advies door Hûs en Hiem

Hûs en Hiem is een onafhankelijke adviescommissie die alle bouwplannen voor onder andere Opsterland op welstand toetst. Meer informatie over de welstandseisen in Opsterland vindt u op hun website: www.husenhiem.nl.

Vergadering Hûs en Hiem

  • Woensdag 17 oktober 2018
  • 14.00 uur
  • Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag (gemeentehuis)
OV-2018-7596-05 Achter de Hiemen 41 in Beetsterzwaag bouwen van een berging en aanleggen van een uitrit 
VOV-2018-8097-02 Binnenwei 11 in Hemrik verbouwen van de bestaande woning 
VOV-2018-5591-04 De Bult 3 in Bakkeveen verbouwen en vergroten van een semi bungalow
OV-2018-7727-03 De Wâlden 12 in Terwispel wijzigen van identificatie Texaco naar Esso 
VOV-2018-8087-02 Foarwurker Wei 11 in Bakkeveen verbouwen en uitbreiden van het cafetaria 
OV-2018-7902-03 Geawei 8 in Nij Beets vergroten van de schuur 
OV-2018-7552-02 Jikke Reinbergenstrjitte 24 in Gorredijk aanbrengen van rasterschermen
VOV-2018-4020-03 Kanaelwei Súd 10 in Nij Beets gedeeltelijk vernieuwen van de ligboxenstal -
OV-2018-7883-03 Klein Groningen 12 in Wijnjewoude plaatsen van staalmathekwerk 
VOV-2018-5963-02 Langewâl 12, 13 en 14  in Gorredijk slopen  bestaande bebouwing en realiseren  nieuwbouw
VOV-2018-7757-02 Leidyk 23 in Ureterp herbouw schuur
OV-2018-3217-06 Riperwâlden 8 in Tijnje vergroten van een serreligboxenstal
VOV-2018-7796-02 Tj. Nawijnstraat 2 in Nij Beets uitbreiding peuteropvang 
OV-2018-2456-08 Tjalling Harkeswei 95 in Wijnjewoude bouwen van een loods 
VOV-2018-8019-02 Tjalling Harkeswei 96 in Wijnjewoude verbouwen woning en nieuwbouw  bijgebouw
OV-2018-6511-03 Veengang 20 in Oosterwolde aanbrengen van het Logo 'Oosterwolde Wonen"
VOV-2018-8072-02 Wetterkant 5 in Gorredijk vergroten van het bedrijfspand

 

Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn?

Om lange wachttijden te voorkomen dient u vooraf een afspraak te maken. Bel hiervoor met het Publiekscentrum, telefoon (0512) 386 222.