Welstandscommissie

De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet u voldoen aan redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft vastgelegd welke eisen zij stelt aan bouwwerken. Dit zijn eisen over het uiterlijk van een gebouw. Dat moet aantrekkelijk zijn en passen in de omgeving.

Advies door Hûs en Hiem

Hûs en Hiem is een onafhankelijke adviescommissie die alle bouwplannen voor onder andere Opsterland op welstand toetst. Meer informatie over de welstandseisen in Opsterland vindt u op hun website: www.husenhiem.nl.

Vergadering Hûs en Hiem

  • Woensdag 19 februari 2020
  • ochtend 13.30 uur
  • Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag (gemeentehuis)
OV-2019-4666 Achterwei 9, Olterterp het bouwen van een woonhuis
geen aanvraag Berend Wapstrastrjitte, Gorredijk het plaatsen van woningen
VOV-2020-0801 Burgemeester Selhorststraat 1, Gorredijk het bouwen van een vrijstaande woning 
VOV-2020-1127 De Tsjoele 5, Gorredijk het bouwen van een nieuwe woning
OV-2020-1075 Engbert Pierswei 9, Hemrik het vergroten van de woning 
OV-2020-1070 Ikesingel 25, 27 en 29, Hemrik het bouwen van drie woningen
OV-2019-9662 Klidze-rjocht 5, Langezwaag het vergroten van de ligboxenstal 
VOV-2020-1031 Mandewyk 18, Bakkeveen het bouwen van een vrijstaande woning
OV-2020-1161 Skoalleane 45, Ureterp het bouwen van een nieuwe woning 
VOV-2020-0257 Spaltenbrêge 11, Terwispel aanbouw woning 
OV-2020-1076 Tjalling Harkeswei 88, Wijnjewoude het realiseren vaneen dakkapel 
FUMO Tolhekbuurt 1, Nij Beets realiseren drijvend zonnepark 
OV-2019-8595 it Merkelan 31, Beetsterzwaag steenmonsters woning
OV-2018-9877 t Hou 17, Langezwaag t.o.v. nr 33 vergroten woning / legalisatie

Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn?

Om lange wachttijden te voorkomen dient u vooraf een afspraak te maken. Bel hiervoor met het Publiekscentrum, telefoon (0512) 386 222.