Welstandscommissie

De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet u voldoen aan redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft vastgelegd welke eisen zij stelt aan bouwwerken. Dit zijn eisen over het uiterlijk van een gebouw. Dat moet aantrekkelijk zijn en passen in de omgeving.

Advies door Hûs en Hiem

Hûs en Hiem is een onafhankelijke adviescommissie die alle bouwplannen voor onder andere Opsterland op welstand toetst. Meer informatie over de welstandseisen in Opsterland vindt u op hun website: www.husenhiem.nl.

Vergadering Hûs en Hiem

 • Woensdag 21 februari 2018
 • 14.00 uur
 • Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag (gemeentehuis)
 1. OV-2018-1492-03 - De Buorren 130 in Lippenhuizen - het uitbreiden door een dakopbouw
 2. VOV-2018-0598-05 - De Feart 56 in Ureterp - vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning
 3. OV-2017-8094-02 - De Finne 41 te Langezwaag - het plaatsen van een dakkapel
 4. OV-2018-0833-05 - De Greide 7 in Beetsterzwaag - een uitbreiding/aanpassing aan de woning
 5. OV-2018-1533-02 - De Hoop 3 in Gorredijk - het vervangen van een dakkapel  
 6. OV-2018-1335-02 - De Hoop 35 in Gorredijk - het wijzigen van het kozijn in de voorgevel 
 7. OV-2018-0714-02 - H. Ringenoldusstrjitte 47 in Gorredijk - na isoleren gevel tandartsenpraktijk
 8. VOV-2018-1576-02 - Hege Kamp kavel 30 te Ureterp - het bouwen van een woning 
 9. VOV-2018-0605-02 - Hege Kamp 50 en 52 te Ureterp - het bouwen van een dubbele woning
 10. OV-2018-1437-02 - Hoofdstraat 51 in Beetsterzwaag - het aanbrengen van een lichtbak aan de gevel 
 11. VOV-2018-1360-02 - Ikesingel kavelnr.'s 10, 10a, 12 en 12a te Hemrik - het bouwen van twee 2 onder 1 kap woningen
 12. OV-2018-1229-02 - Loksleane 40 in Wijnjewoude - het plaatsen van een schoorsteen
 13. VOV-2018-1586-02 - Merkebuorren 14 in Wijnjewoude - het bouwen van een schuur en carport
 14. OV-2018-1396-03 - Merkebuorren 69 in Wijnjewoude - verbouw woning
 15. VOV-2017-7415-02 - Riperwei 29 te Tijnje - het bouwen van een woning
 16. OV-2018-1444-02 - Tolheksleane 57 A in Frieschepalen - het plaatsen van een dakkapel
 17. OV-2018-1357-02 - Voltawerk 60 te Gorredijk - het bouwen van een woonvilla
 18. OV-2018-1590-02 - Warrewei 68, 8406 AD  Tijnje - het vervangen van het dak van de stal 
 19. VOV-2018-1647-02 - Weinterp 23 in Wijnjewoude - het verbouwen van de woning

Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn?

Om lange wachttijden te voorkomen dient u vooraf een afspraak te maken. Bel hiervoor met het Publiekscentrum, telefoon (0512) 386 222.