Welstandscommissie

De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet u voldoen aan redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft vastgelegd welke eisen zij stelt aan bouwwerken. Dit zijn eisen over het uiterlijk van een gebouw. Dat moet aantrekkelijk zijn en passen in de omgeving.

Advies door Hûs en Hiem

Hûs en Hiem is een onafhankelijke adviescommissie die alle bouwplannen voor onder andere Opsterland op welstand toetst. Meer informatie over de welstandseisen in Opsterland vindt u op hun website: www.husenhiem.nl.

Vergadering Hûs en Hiem

  • Woensdag 14 november 2018
  • 14.00 uur
  • Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag (gemeentehuis)
OV-2018-8975-03 Achterwei 3 in Olterterp verbouw bestaande woning 
VOV-2018-8685-02 Bommegaerde 18 in Beetsterzwaag het plaatsen van schutting deuren 
VOV-2018-7218-03 De Wâlden 8 in Terwispel verbouw vrijstaande woning 
VOV-2018-6784-06 De Wissel 26 in Beetsterzwaag het vergroten van de woning 
VOV-2018-6846-02 Fazant 7 in Ureterp plaatsen antennemast
VOV-2018-8934-01 It Merkelân 22 in Beetsterzwaag bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen 
OV-2018-7883-04 Klein Groningen 12 in Wijnjewoude het plaatsen van staalmathekwerk 
VOV-2018-8589-02 Langpaed 27 in Siegerswoude nieuwbouw garage/berging 
OV-2018-9012-03 Leidyk 23 in Ureterp de renovatie van een schuur 
OV-2018-8998-03 Postleane 8 in Ureterp herbouw woning 
OV-2018-4949 Greate Kamp 36 in Bakkeveen plaatsen kap op garage

 

Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn?

Om lange wachttijden te voorkomen dient u vooraf een afspraak te maken. Bel hiervoor met het Publiekscentrum, telefoon (0512) 386 222.