Welstandscommissie

De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet u voldoen aan redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft vastgelegd welke eisen zij stelt aan bouwwerken. Dit zijn eisen over het uiterlijk van een gebouw. Dat moet aantrekkelijk zijn en passen in de omgeving.

Advies door Hûs en Hiem

Hûs en Hiem is een onafhankelijke adviescommissie die alle bouwplannen voor onder andere Opsterland op welstand toetst. Meer informatie over de welstandseisen in Opsterland vindt u op hun website: www.husenhiem.nl.

Vergadering Hûs en Hiem

  • Woensdag 5 juni 2019
  • 13.30 uur
  • Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag (gemeentehuis)
OV-2019-4666-03 Achterwei 9 te Olterterp het bouwen van een woonhuis 
OV-2019-3670-06 De Feart 37A te Ureterp het plaatsen van een dakopbouw 
OV-2019-5013-03 Domela Nieuwenhuisweg 10 te Nij Beets verbouw woonboerderij 
OV-2019-4872-03 Foarwurk 4 te Siegerswoude het herbouwen van een bergruimte
OV-2019-5086-02 Hoofdstraat 12 te Gorredijk het vergroten van een aanbouw van de woning 
OV-2019-3223-02 It Merkelân 24B te Beetsterzwaag verbouw/nieuwbouw 10 wooneenheden met werkplaats 
VOV-2019-4570-03 Lege Kamp 54 te Ureterp het oprichten van een woning met aanbouw 
OV-2019-4421-02 Overtoom 6 te Gorredijk het vervangen van een hekwerk
VOV-2019-4952-02 Riperwei 19 te Tijnje het uitbreiden van het woonhuis 
VOV-2019-4917-02 Spaltenbrêge 16 te Terwispel het bouwen van een vrijstaande woning
OV-2019-4881-02 Tsjerkewâl 1 te Bakkeveen het plaatsen van een erfafscheiding 
VOV-2019-3671-02 Vlaslaan  Fockema Andreaelaan De Delte   het bouwen van appartementen
VOV-2019-5100-01 Warrewei 14 te Tijnje het verbouwen van de bestaande schuur 


Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn?

Om lange wachttijden te voorkomen dient u vooraf een afspraak te maken. Bel hiervoor met het Publiekscentrum, telefoon (0512) 386 222.