Welstandscommissie

De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet u voldoen aan redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft vastgelegd welke eisen zij stelt aan bouwwerken. Dit zijn eisen over het uiterlijk van een gebouw. Dat moet aantrekkelijk zijn en passen in de omgeving.

Advies door Hûs en Hiem

Hûs en Hiem is een onafhankelijke adviescommissie die alle bouwplannen voor onder andere Opsterland op welstand toetst. Meer informatie over de welstandseisen in Opsterland vindt u op hun website: www.husenhiem.nl.

Vergadering Hûs en Hiem

  • Woensdag 10 april 2019
  • 12.30 uur
  • Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag (gemeentehuis)
OV-2019-3487 Alde Dyk 14 in Terwispel het plaatsen van 12 zonnepanelen in de voortuin 
OV-2019-3428 Alde Singel 10 in Gorredijk boerderij inrichten t.b.v. dagbesteding en opvang ouderen 
OV-2019-3044 Boppefjild 14 in Olterterp het plaatsen van dakkapellen 
OV-2019-2955 Boskdobbe 2 A in Frieschepalen het plaatsen van zonnepanelen 
OV-2019-3085 Brouwerswâl 20 in Gorredijk het aanpassen van de voorgevel van de winkel 
VOV-2019-2992 De Klamp 9 in Langezwaag het bouwen van een berging
VOV-2019-3090 De Rozentuin Van Lyndenpark  nieuwbouw appartementencomplex
OV-2019-3192 De Wâlden 8 in Terwispel verbouw woning 
OV-2019-2997 De Werf 30 in Gorredijk het uitbreiden van een bedrijfsgebouw 
OV-2019-1143 De Wissel 1 in Beetsterzwaag het aanleggen van voorzieningen voor een dierenweide
OV-2019-2961 Doarpsstrjitte 10 in Nij Beets het vervangen van handelsreclame
VOV-201--3272 Domela Nieuwenhuisweg 10 in Nij Beets het verbouwen van de woonboerderij
OV-2019-3223 It Merkelân 24A in Beetsterzwaag verbouw/nieuwbouw 10 wooneenheden met werkplaats 
OV-2019-3070 Kavel tussen de Bult 8 en 9 in Bakkeveen het bouwen van 9 geschakelde garageboxen 
OV-2019-3330 Koaibosk 2 in Terwispel het verbreden van de bestaande jongveestal
VOV-2019-2867 Langewâl 66 in Gorredijk het vergroten van een dakkapel
OV-2019-2873 Langpaed 2 in Siegerswoude het vergroten van een veestal 
OV-2019-3329 Mjûmster Wei 37 in Bakkeveen het bouwen van een berging en dagbestedingsruimte 
OV-2019-3011 Nije Heawei 7 in Wijnjewoude de nieuwbouw van een opslag materieelberging 
VOV-2019-3105 Patrizekloft 25 in Beetsterzwaag aanbouw woning en verdieping op garage 
OV-2019-2728 Skoalleane 28 in Ureterp de uitbreiding van de woning 
VOV-2019-3201 Swanneblom 3 in Lippenhuizen bouwen woning met garage
OV-2019-2005 Ulesprong 24 in Tijnje legalisering bijgebouw bij de molen 
OV-2019-3289 Volharding 14 in Tijnje bouwen van een puntdak op de garage 

 

Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn?

Om lange wachttijden te voorkomen dient u vooraf een afspraak te maken. Bel hiervoor met het Publiekscentrum, telefoon (0512) 386 222.