Adviesraad Sociaal Domein Opsterland

De oren en ogen van onze gemeente zijn ons goud waard. Want wie weten beter wat er speelt dan de inwoners van onze gemeente? Niet alleen als het erop aan komt hebben we elkaar nodig. Ook om de sociale koers te bepalen en de accenten te leggen hebben we advies nodig vanuit de Opsterlandse samenleving. Dat doen inwoners uit Opsterland vanuit de Adviesraad Sociaal Domein.

  • Convenant Adviesraad Sociaal Domein

    Convenant tussen de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Opsterland en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opsterland.

  • Taak en doel van de Adviesraad Sociaal Domein

    Met ingang van mei 2018 heeft de gemeente Opsterland een Adviesraad voor het sociale domein. De Wmo-adviesraad en de CUMO zijn daarmee opgeheven.

  • Nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden voor Adviesraad sociaal domein

    Afgelopen donderdagavond heeft wethouder Libbe de Vries twee nieuwe leden van de adviesraad geïnstalleerd. Hans van der Meulen en Astrid de Vries draaiden al wat langer mee, maar een eerdere installatie was door de coronamaatregelen niet mogelijk. Beide zetten zich nu in voor de inwoners van Opsterland met beleid die gericht is op meedoen, eigen regie en zelfredzaamheid.