Column september - Naar school gaan is een recht van elk kind

De zomervakantie is weer voorbij en de meeste kinderen zijn weer ‘gewoon’ naar school. Voor veel kinderen in Nederland is school de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor sommige kinderen is school vanwege ziekte, gedragsproblemen, maar ook vanwege pesten of problemen thuis niet zo vanzelfsprekend. Naast optreden bij schoolverzuim, helpt de leerplichtambtenaar kinderen om gebruik te kunnen te maken van hun recht om naar school te gaan.

Zo is Ruben (15 jaar) na de zomer nog maar weinig in zijn klas verschenen. Docenten maken zich zorgen, omdat hij het vorige schooljaar ook al flink heeft gespijbeld. Zij hebben aan de bel getrokken bij de leerplichtambtenaar van het Gebiedsteam. Dat is de school wettelijk verplicht, maar de docenten spreken ook hun zorgen uit. Leerplichtambtenaar Janet gaat bij Ruben en zijn ouders langs om te achterhalen waarom Ruben niet naar school gaat. Al snel komt Janet erachter dat er thuis flinke problemen zijn. Ruben woont bij zijn moeder die meer dan 40 uur per week werkt. Ruben zorgt daardoor veel voor zijn zusje van twee. Omdat hij toch regelmatig spijbelt, heeft Ruben steeds minder zin in school. Janet overlegt met Rubens moeder en regelt hulp via haar collega’s van het Gebiedsteam. Zo krijgt moeder ondersteuning bij de opvoeding en gaat Rubens zusje voortaan twee dagdelen naar de peuteropvang. Er valt een last van Rubens schouders en met wat extra hulp op school, volgt hij weer met plezier zijn lessen. Hij durft zelfs weer na te denken aan een vervolgopleiding om architect te worden.

Heeft u vragen of ondersteuning nodig?

Bel (0512) 386 222 of stuur een e-mail naar: gebiedsteam@opsterland.nl.

column