Themapublicaties

Regelmatig verschijnt er een themapublicatie in de SA! over zorg en ondersteuning in Opsterland.

 • Themapagina oktober - Ik wil armoede een stem geven

  Mensen hangen hun schuldproblemen niet graag aan de grote klok. Harriëtte Geertsma uit Gorredijk doet dat wel. “Als je niets zegt, hoort niemand je. Misschien kan ik met mijn verhaal andere mensen helpen.” Ze probeert via het Gebiedsteam met budgethulp er nu financieel weer bovenop te komen.

 • Themapagina mei - Veiliger wonen voor ouderen

  Met een paar eenvoudige maatregelen kunnen ouderen hun woonomgeving een stuk veiliger maken. Het project ‘Mijn Huis op Maat’ helpt daarbij. Door het organiseren van informatiebijeenkomsten en via de huistest.

 • Themapagina januari - Zorg in Opsterland

  Hoe klein of groot uw vraag ook is, u kunt deze altijd stellen
  aan de medewerkers van het Gebiedsteam.

 • Themapagina oktober - Mantelzorg

  Het thema van de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg, dit jaar op 10 november, is ‘Mantelzorg doe je samen’. Ook de Opsterlandse mantelzorgers worden deze dag in het zonnetje gezet met een verwenmiddag.