Loketten Gebiedsteam

U kunt in drie dorpen in de gemeente terecht bij een loket van het Gebiedsteam. Er zijn loketten in Beetsterzwaag, Gorredijk en Ureterp. U kunt zonder afspraak langskomen.