Onderwijs en sport

 • Leerlingenvervoer

  Staat de school van uw kind meer dan zes kilometer van uw huis? Dan heeft u misschien recht op een vergoeding in de vervoerskosten.

 • Leerplicht

  De Leerplichtwet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 16e verjaardag naar school gaat en op een school staat ingeschreven.

 • Peuteropvang (2 t/m 4 jaar)

  De eerste jaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het legt de basis voor later. Daarom is het belangrijk dat elk kind goede kansen krijgt om zich juist in die eerste jaren goed te ontwikkelen. Dat kan op een peuteropvang (2 t/m 4 jaar) of via kinderopvang (0 t/m 12 jaar).

 • Scholen

  Bent u op zoek naar een (basis)school in Opsterland? In alle dorpen in de gemeente zijn scholen voor basisonderwijs aanwezig. In Gorredijk kunnen leerlingen voortgezet onderwijs volgen. In Beetsterzwaag is een school aanwezig voor speciaal onderwijs.

 • Sport en bewegen

  Sport en bewegen hebben sinds jaar en dag een belangrijke rol in de maatschappij. Ze hebben positieve effecten op het individu en de samenleving. Veel mensen zijn wekelijks actief betrokken bij de sport, dat kan zowel als deelnemer of als vrijwilliger. Naast deze directe betrokkenen is er ook een grote groep als bezoeker of via media verbonden aan sport- en beweegactiviteiten.

 • Sûn Opsterlân

  Gemeente Opsterland heeft zich in 2018 verbonden aan Jongeren op Gezond Gewicht (Sûn Opsterlân, powered by JOGG), daarmee wil de gemeente een impuls geven aan initiatieven die gericht zijn op preventie. Doel is om bestaande initiatieven, wensen en ideeën binnen een dorpen met elkaar te verbinden en deze te faciliteren om ze op die manier te versterken.