Preventie Agenda Opsterland

Een mooie dag, ergens in een dorp in Opsterland. Het is druk op het dorpsplein: kinderen spelen in het parkje, ouderen praten met elkaar op een bankje en houden een oogje in het zeil. Het fruit aan de bomen is nog niet helemaal rijp, maar in de gezamenlijke moestuin kan iedereen al wel een bosje sla plukken.

We weten zelf het beste wat in ons dorp werkt. Daarom is het fijn dat de gemeente naar ons luistert en ons ondersteunt bij wat we nodig hebben. Maar meestal redden we onszelf, omdat we ondernemend zijn en ons verantwoordelijk voelen voor een leefbaar dorp. Dat is de krêft van de mienskip, dat is de krêft van Opsterland.

Die kracht straat centraal in de Preventie Agenda Opsterland 2021-2030.

Preventieagenda Infographic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zeven actielijnen van Preventie Agenda Opsterland

Deze Preventie Agenda Opsterland 2021-2030 biedt een kader waarmee de gemeente in de komende jaren keuzes kan maken voor inzet en ondersteuning van inwoners, volop gebruikmakend van de krêft van de mienskip. Dat doen we langs zeven actielijnen, waarbinnen we activiteiten kunnen ontwikkelen.

1. Vitale dorpen

We ondersteunen uw initiatieven in de buurt. 

Het eigen netwerk, de aanwezigheid van voorzieningen en de kwaliteit van de leefomgeving bepalen de vitaliteit van een dorp. Vanuit die vitaliteit is er bereidheid en kracht om iets voor elkaar te doen. ‘De krêft van de mienskip’ noemen we dat.

2. Kwaliteit aan de basis

We investeren in de hulp die ouders kunnen inschakelen bij de opvoeding.

Sterk in het leven staan begint al heel vroeg. Vanaf het moment dat je geboren wordt. Als ouders hulp bij het opvoeden willen inschakelen, investeren we daar graag in.

3. Gezond lichaam

We integreren beweging en voeding in de fysieke leefomgeving.

Een gezond en fit lichaam krijg je niet vanzelf. Het helpt enorm als de leefomgeving in je wijk uitnodigt om te bewegen; of als er minder verleidingen zijn om ongezond te eten.

4. Mentale veerkracht

We zetten resultaatgericht in op jongerenwerk.

Onze jongeren hebben het soms moeilijk. Stress en depressieve gevoelens liggen op de loer. Daarom is resultaatgericht jongerenwerk van het grootste belang.

5. Zelfstandig functioneren

We pakken schulden proactief en vroegtijdig aan.

Van geldgebrek word je afhankelijk. We pakken schulden graag aan vóór ze problematisch worden. Dat wil zeggen: vroegtijdig en proactief, voordat het te laat is.

6. Blijven meedoen

We bedenken slimme oplossingen in het huis en de buurt voor zelfstandig wonen.

Ouderen die  zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, help je het best met slimme oplossingen in huis en in de wijk. Dat kan soms met heel eenvoudige middelen.

7. Zinvol ontzorgen

We stimuleren de aanpak van eenzaamheid en de ondersteuning van mantelzorgers.

Zorgen voor elkaar, het gevoel ergens bij te horen, allemaal even belangrijk. Daarom stimuleren we de aanpak van eenzaamheid en ondersteunen we mantelzorgers actief.

De ambitie van de Preventie Agenda Opsterland 2021-2030

Het is onze ambitie dat elke inwoner van Opsterland voldoende mogelijkheden om zich aan te passen als het lastiger wordt om zelfstandig te leven, mee te doen aan de samenleving en zichzelf te ontwikkelen. Deze ambitie staat centraal in de Preventie Agenda Opsterland 2021-2030.Met preventie bedoelen we het voorkomen en beperken van problemen door alle inwoners in staat te stellen om zelf hun gezondheid te bevorderen. Juist in Opsterland is deze preventieaanpak kansrijk, vanwege de solide sociale basis. De krêft van de mienskip is hier groot.

Heb jij een idee? Deel het met ons!

De preventie-agenda is ook een uitnodiging naar bewonersorganisaties, zorgaanbieders, ondernemers en anderen die zich betrokken voelen bij preventie in onze gemeente. Deel je ideeën met ons! Hoe zou jij willen bijdragen aan onze vitale dorpen? De zeven hiervoor genoemde actielijnen vertalen we elkaar jaar naar concrete inspanningen. Heb je hiervoor een idee of ben je al ergens mee bezig waar je ons of anderen voor nodig hebt? Deel die plannen met ons via onderstaand mailadres (gemeente@opsterland.nl) of formulier.

Iedereen telt mee, iedereen doet mee. We zoeken naar manieren hoe iets wél kan. Want we willen gezond wonen in onze vitale dorpen.