Thema's

 • Budgetadvies en hulp bij schulden

  Heeft u geldzorgen? Komt u elke maand tekort? Heeft u schulden? U schaamt u misschien en praat er liever niet over. Maar weet dat u niet de enige bent. Eén op de drie Nederlanders heeft geldzorgen.

 • Dagbesteding ouderen

  Sinds kort kunnen ouderen zonder tussenkomst van het Gebiedsteam naar dagbesteding bij ZuidOostZorg. Dagbesteding biedt een plek voor een goed gesprek, samen leuke dingen doen, anderen ontmoeten, samen bewegen, uw geheugen trainen, de krant lezen of creatief bezig zijn.

 • Huiselijk geweld

  Gaat het niet goed bij u thuis, of maakt u zich zorgen over iemand anders? Voor hulp en advies over huiselijk geweld kunt u 24/7 bellen met Veilig Thuis, telefoon 0800 - 2000 (gratis).

 • Hulpmiddel(en) aanvragen

  Bij verschillende organisaties kunt u hulpmiddelen aanvragen. Bijvoorbeeld via uw zorgverzekeraar of het UWV. U kunt ook zelf tijdelijk een hulpmiddel lenen. Het Gebiedsteam denkt graag met u mee.

 • Jeugdhulp

  Alle kinderen hebben het recht om veilig en gezond thuis, in hun eigen omgeving, op te groeien.

 • Jongerenwerk

  Jongerenwerk is gericht op de ondersteuning van jongeren. Jongerenwerkers spreken de taal van jongeren en van de buurt, stimuleren hun persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. Het is daarmee een instrument om de kwetsbare jongeren de kans te geven op te groeien tot actieve en zelfstandige volwassenen.

 • Maatschappelijk werk

  Voor problemen in relaties, op het werk, met uw gezondheid of geld kunt u bij het Gebiedsteam terecht.

 • Mantelzorg

  Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

 • Vrijwilligerswerk

  Bij vrijwilligerswerk wordt al snel gedacht aan het bezoeken van zieken of boodschappen doen. Maar er is zo veel meer te doen, er is vrijwilligerswerk voor jong en oud. Of je nu veel of weinig tijd hebt. Kijk maar eens om je heen wat er allemaal dankzij het vrijwilligerswerk gebeurt.

 • Wet langdurige zorg (Wlz)

  Lees meer over alles wat er bij de Wet langdurige zorg komt kijken.

 • Wmo

  Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • Wijziging eigen bijdrage Wmo

  Mensen die hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ontvangen de rekening voor het betalen van de maandelijkse eigen bijdrage van het Centraal Administratiekantoor (CAK).