Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Mantelzorgondersteuning

Als u intensief zorgt voor een naaste met psychische problemen, ouderdomsklachten zoals dementie of een chronische ziekte of beperking, dan vindt u dit vaak heel normaal. Toch is het heel bijzonder wat u doet. En moet u weten dat u er niet alleen voor staat. Meld u aan als mantelzorger. Het Gebiedsteam adviseert en ondersteunt u graag!

Als mantelzorger besteedt u veel tijd aan het zorgen voor uw partner, kind, ouder of iemand anders in uw omgeving. Daardoor blijft er weinig tijd over voor uzelf. Want hoe vaak heeft u de afgelopen maand even tijd gehad voor sporten, een kop koffie drinken met een vriend(in) of biljarten in het café? Het is belangrijk om óók goed voor uzelf te blijven zorgen. Ontspanning zorgt ervoor dat u het mantelzorgen langer volhoudt en het voorkomt dat u overbelast raakt.

Zo kunt u wellicht een beroep doen op een bezoekvrijwilliger. Of hulp inschakelen via een professionele organisatie. Steeds vaker vergoeden zorgverzekeraars via een aanvullende verzekering mantelzorgondersteuning en/of respijtzorg. Maar ook vanuit de Wmo kunt u ondersteuning krijgen.

De consulenten van het Gebiedsteam adviseren u hierbij en helpen u bij het vinden van ondersteuning.

Goed om te weten!

  • Als mantelzorger bent u goud waard!
  • U kunt een beroep doen op één van de bezoekvrijwilligers, zodat u even een boodschapje kunt doen of kunt gaan sporten.
  • Vaak kunt u via een aanvullende zorgverzekering professionele ondersteuning of respijtzorg aanvragen.
  • U komt in aanmerking voor het jaarlijkse Mantelzorgcompliment.

Meer informatie

Heeft u vragen of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het Gebiedsteam.

 


Mantelzorgcafé

Op woensdag 13 maart 2019 organiseert het Gebiedsteam twee mantelzorgcafés. ’s Middags in Gorredijk en ’s avonds in Ureterp. Tijdens deze bijeenkomst horen wij graag waar u als mantelzorger tegenaan loopt en behoefte aan heeft. Op basis van uw ervaringsverhalen willen wij het aanbod aan ondersteuning verbeteren.

Komt u naar één van deze mantelzorgcafés? Meld u dan aan via gebiedsteam@opsterland.nl. Meer informatie krijgt u dan tegen die tijd toegestuurd.

Mantelzorgers, maak u bekend!

Bent u mantelzorger en nog niet bekend bij het Gebiedsteam? Meld u dan wel aan! Zo weten wij beter wie de mantelzorgers in de gemeente zijn. En kunnen wij u beter informeren en ondersteunen. Neem contact op met het Gebiedsteam.