Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Ondersteuning mantelzorgers

Timpaan Welzijn regelt de ondersteuning van mantelzorgers in de gemeente Opsterland. Op www.mantelzorgopsterland.nl vindt u veel informatie.

Meer informatie

Voor vragen of ondersteuning kunt u bellen met Timpaan Welzijn:

Telefoon (0512) 384 040
E-mail inforegiooost@timpaanwelzijn.nl