Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Ondersteuning mantelzorgers

De ondersteuning via Timpaan Welzijn is beëindigd per 1 januari 2019. Het Gebiedsteam neemt deze taak over.

Heeft u behoefte aan een luisterend oor en wilt u weten wat er mogelijk is om u als mantelzorger te ondersteunen? De consulenten van het Gebiedsteam helpen u graag!

Zo kunt u wellicht een beroep doen op een bezoekvrijwilliger. Of hulp inschakelen via een professionele organisatie. Steeds vaker vergoeden zorgverzekeraars via een aanvullende verzekering mantelzorgondersteuning en/of respijtzorg. Maar ook vanuit de Wmo kunt u ondersteuning krijgen.

Meer informatie

Heeft u vragen of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het Gebiedsteam.

Mantelzorgcafé

Op woensdag 13 maart 2019 organiseert het Gebiedsteam twee mantelzorgcafés. ’s Middags in Gorredijk en ’s avonds in Ureterp. Tijdens deze bijeenkomst horen wij graag waar u als mantelzorger tegenaan loopt en behoefte aan heeft. Op basis van uw ervaringsverhalen willen wij het aanbod aan ondersteuning verbeteren.

Komt u naar één van deze mantelzorgcafés? Meld u dan aan via gebiedsteam@opsterland.nl. Meer informatie krijgt u dan tegen die tijd toegestuurd.

Mantelzorgers, maak u bekend!

Bent u mantelzorger en nog niet bekend bij het Gebiedsteam? Meld u dan wel aan! Zo weten wij beter wie de mantelzorgers in de gemeente zijn. En kunnen wij u beter informeren en ondersteunen. Neem contact op met het Gebiedsteam.