Inzicht in de WOZ-waarde

Aansluiting op loket WOZ-waarden biedt inwoners inzicht, vanaf 1 oktober 2016 heeft de gemeente de wettelijke verplichting om u inzicht in de WOZ-waarden van alle woningen te geven. Per die datum wordt de WOZ-waarde van woningen voor iedereen openbaar, dus inzichtelijk. De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ), is het nieuwe landelijke loket voor het inzien van WOZ-waarden. Het loket geeft u online inzicht in de WOZ-waarde van woningen in heel Nederland.

Iedereen kan vanaf 1 oktober (beperkt) de WOZ-waarde van woningen online via de gegevens van het Kadaster inzien. Daarmee worden de WOZ-waarden van woningen in Nederland dus openbaar. Enerzijds even wennen, want de WOZ-waarde is daarmee een maatschappelijk gegeven geworden in plaats van een persoonsgegeven.

Welke informatie kunt u gaan zien?

Via het loket worden de WOZ-waarden van woningen getoond, samen met een kaart van de omgeving. De informatie vindt u vanaf 1 oktober op www.wozwaardeloket.nlHet gaat om WOZ-waarden van woningen; WOZ-waarden van bedrijfspanden worden niet openbaar. Door middel van de postcode, huisnummer en/of letter kan de betreffende woning worden opgevraagd.

De landelijke voorziening maakt het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie WOZ aan gebruikers gemakkelijker. Voor grote afnemers van WOZ-gegevens, zoals de Belastingdienst, de Waterschappen en het CBS, is dit handig en bespaart het tijd. Een basisregistratie bevat specifieke informatie zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen, geo- of vastgoedinformatie, die gebruikt worden door een aantal overheidsinstellingen. Door al bekende gegevens met elkaar te delen, kan de overheid efficiënter werken en de dienstverlening verbeteren.

Het is niet zo dat deze overheidsinstanties toegang hebben tot alle gegevens; het is bij de wet bepaald welke gegevens gedeeld mogen worden. Alleen de WOZ-waarde wordt openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Inzicht en vergelijken

De transparantie van de woningmarkt zal hiermee verbeteren. Voordeel is dat het u de mogelijkheid geeft om de WOZ-waarde van de eigen woning te vergelijken met die van woningen in de omgeving. Om dit mogelijk te maken moeten alle gemeenten in Nederland aansluiten op de landelijke voorziening WOZ (LV-WOZ).