Bezwaar maken gemeentelijke belastingen en/of WOZ-waarde

Het kan zijn dat u het niet eens bent met een gemeentelijke belasting die u moet betalen of met de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of perceel. U kunt dan bezwaar maken.  

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand?

Wij raden u aan eerst goed na te gaan waarom de WOZ-waarde misschien hoger is dan u had verwacht. Bekijk de redenen waarom de WOZ-waarde hoger uit kan vallen. Wij gaan uit van de situatie zoals die op 1 januari van het belastingjaar is.

Aanvraag

Neem voordat u bezwaar maakt eerst contact op met het Publiekscentrum van de gemeente, telefoon (0512) 386 222.  Als het direct duidelijk is dat de belastingaanslag of de WOZ-waarde niet klopt, dan is het soms niet nodig om bezwaar in te dienen. Ook kan een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk gesprek over de WOZ-waarde. Samen met een WOZ-taxateur wordt dan bekeken of er bezwaar ingediend moet worden en wat de beste argumenten voor het bezwaar zijn.

Direct regelen

Wilt u digitaal bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen en/of de WOZ-waarde? Vul dan binnen zes weken na dagtekening van de aanslag het formulier 'Bezwaar gemeentelijke belastingen' en/of het formulier 'Bezwaar WOZ-waarde' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Bezwaar indienen per brief

U kunt ook bezwaar indienen per brief. Stuur binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een brief naar de gemeente. Hierin moet de volgende informatie staan:

  • uw naam en adres;
  • het adres van het object waartegen u bezwaar maakt;
  • de datum waarop u het bezwaar verstuurt;
  • tegen welke belasting u bezwaar maakt;
  • de reden waarom u bezwaar maakt;
  • het aanslagnummer (deze staat op de belastingaanslag);
  • u ondertekent het bezwaarschrift met uw handtekening.

Als de gemeente uw bezwaarschrift heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierop staat de verdere procedure van het afhandelen van het bezwaarschrift.

Dien uw bezwaar bij voorkeur zelf in

Als u een partij inschakelt om u te helpen, zijn daar kosten voor ons aan verbonden. Deze kosten komen indirect bij u terecht: ze worden verwerkt in het OZB-tarief. De vergoeding die het bureau ontvangt, kan oplopen tot  € 1.000,00. Daarom hebben zij baat bij uw WOZ-verlaging. Wij adviseren u om zelf bezwaar te maken en nemen uw bezwaar zeer serieus. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.