Digitale belastingaanslag

De Aanslag Gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking wordt meestal in februari digitaal voor u klaargezet op de gemeentelijke website. Log in met DigiD om uw digitale aanslag te bekijken. Bedrijven ontvangen de aanslag nog op papier.

Inloggen

Alleen degene die de aanslag op zijn/haar naam heeft, kan inloggen met DigiD. Heeft u geen DigiD? Ga dan naar www.digid.nl/aanvragen om DigiD aan te vragen.

Documenten bekijken

Na het inloggen verschijnt er een overzicht van documenten van dit jaar en de jaren daarvoor. Voor het bekijken van sommige documenten heeft u Adobe® Reader® nodig. Heeft u geen Adobe® Reader®? U kunt het programma kosteloos downloaden.

Het overzicht toont de belastingaanslagen inclusief bedrag en taxatieverslagen. Het is géén overzicht van achterstallige betalingen. Informatie over (achterstallige) betalingen kunt u opvragen via het Publiekscentrum.

Nieuwe inwoners

Bent u in januari of begin februari vanuit een andere gemeente in Opsterland komen wonen? Dan is het mogelijk dat de aanslag pas later voor u klaarstaat. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.