Kwijtschelding belastingen aanvragen

Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen. U hoeft dan slechts een deel of helemaal geen gemeentelijke belastingen te betalen.

Sinds 1 januari 2017 wordt de berekening van de kwijtschelding gemeentelijke belastingen weer door de gemeente zelf uitgevoerd. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

Goed om te weten

U komt niet in aanmerking voor een kwijtschelding als:

 • u in het bezit bent van een auto die op het moment van het verzoek een waarde van meer dan € 2269,- heeft, tenzij die auto absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep of in verband met invaliditeit;
 • u in het bezit bent van een eigen woning waarvan de WOZ- waarde hoger is dan de huidige openstaande hypotheekschuld;
 • u de aanslag langer dan drie maanden geleden betaald heeft;
 • het tegoed op al uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan het maandinkomen, waar u volgens de Participatiewet recht op heeft. Tel één maand huur en één maand ziektekostenpremie hierbij op (min de van toepassing zijnde toeslagen en correcties).

Wat heeft u nodig?

Gegevens

Wij vragen u de volgende gegevens in te vullen:

Gegevens aanslag

 • aanslagnummer
 • belastingjaar

Gegevens aanvrager

 • voornaam en achternaam 
 • straatnaam en huisnummer
 • postcode en woonplaats
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • IBAN-nummer
 • burgerservicenummer
 • nationaliteit

Opleidingsgegevens

 • gegevens opleiding

Woongegevens

 • uw woonsituatie
 • de samenstelling van uw huishouden

Gegevens financiële situatie

 • de alimentatie
 • uw bank- en spaartegoeden en andere financiële middelen

Kwijtschelding voor waterschapslasten

Wilt u een aanvraag kwijtschelding voor waterschapslasten indienen? Ga dan naar de website van het Hefpunt. Aanvragen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten worden los van elkaar beoordeeld.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.