WOZ-waarde en taxatie

De gemeente taxeert elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd. De WOZ-waarde is de basis voor de het bepalen van de verschuldigde onroerendezaakbelasting (OZB) en heffingen van het rijk en waterschap. De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. 

Taxatierapport

U kunt uw taxatierapport online bekijken. U kunt alleen de taxaties bekijken als de aanslag op uw naam staat.

In het taxatierapport staat onder andere:

  • de inhoud van de woning
  • de grondoppervlakte
  • het bouwjaar
  • of er bijgebouwen zijn

Taxatieverslagen van bedrijfspanden kunt u niet digitaal raadplegen. Deze kunnen alleen op verzoek toegestuurd worden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.