Start gemaakt met de werkgroep

De Sinneblom, Sjoelstrjitte en het Nijlân in Gorredijk worden heringericht. Gezamenlijk met aanwonenden, scholen en het Plaatselijk Belang is er een start gemaakt om tot een verkeerskundig ontwerp te komen.

Op 7 mei 2019 was de eerste bijeenkomst van de werkgroep. De avond stond in het teken van informeren en het ophalen van kansen en kwesties. Wat ons betreft een goed begin! 
Er is nu een duidelijk beeld van de issues en wij kunnen deze goed gebruiken voor de volgende werkgroep bijeenkomst op 27 mei.

werkgroep1.2

werkgroep1.1