Kansen voor Beetsterzwaag

In Beetsterzwaag komt een Brede School. Het wordt één gebouw, waarin in elk geval O.D.S. De Trime en C.B.S. De Paedwizer en een kinderopvang een plek krijgen. De komst van de nieuwe school is de aanleiding om samen met de inwoners van het dorp te onderzoeken welke andere kansen dit nog meer biedt voor Beetsterzwaag. Over het project 'Kansen voor Beetsterzwaag' leest u op deze webpagina meer informatie.

 • Overgebleven locaties brede school

  In het project Kansen voor Beetsterzwaag zijn scenario’s voor de nieuwe brede school van Beetsterzwaag uitgewerkt. Dit is gebeurd op basis van een opdracht van de gemeenteraad en de kansen, ideeën en functies die verschillende belanghebbende partijen samen per locatie in beeld hebben gebracht.

 • Nieuws Kansen voor Beetsterzwaag

  Lees hier het laatste nieuws over het project Kansen voor Beetsterzwaag.

 • Aanleiding

  Lees meer over de aanleiding voor het project 'Kansen voor Beetsterzwaag'.

 • Voortraject mogelijke locaties

  Verkenning van vier mogelijke locaties voor de Brede School. Lees er meer over.

 • Proces

  Procesbeschrijving en opdracht vanuit de gemeenteraad. Lees het hier.

 • Samen met de mienskip

  Samen met de mienskip van Beetsterzwaag geven we vorm aan het hele traject/project.

 • Contact

  Heeft u vragen of opmerkingen over een project Kansen voor Beetsterzwaag, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Opsterland.