Voortraject mogelijke locaties

Verkenning van vier mogelijke locaties voor de Brede School. Lees er meer over.

  • Locatieonderzoek

    De gebouwen van basisscholen O.D.S. De Trime en C.B.S. De Paedwizer worden vervangen door een brede schoolgebouw. In het project Kansen voor Beetsterzwaag wordt daar een locatie voor gezocht.

  • Uw stem is belangrijk!

    Meedenken over een mogelijke locatie voor een brede school in Beetsterzwaag?

  • Vier mogelijke locaties

    Op dit moment verkennen de partijen De Trime, De Paedwizer, School Lyndensteyn, Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp en de gemeente Opsterland samen vier locaties voor de Brede School.