Nieuws Kansen voor Beetsterzwaag

Lees hier het laatste nieuws over het project Kansen voor Beetsterzwaag.

 • Nieuwsbrief Kansen voor Beetsterzwaag juli 2019

  Lees de nieuwsbrief van juli over het project Kansen voor Beetsterzwaag.

 • Brede school Beetsterzwaag komt bij V.V. De Sweach

  Het oefenterrein van V.V. De Sweach is gisteravond door de gemeenteraad aangewezen als locatie voor de nieuwe brede school in Beetsterzwaag. Inwoners en belanghebbenden zijn gedurende het proces nauw betrokken. Met de keuze voor deze locatie sluit de gemeenteraad aan bij de voorkeur van het dorp.

 • Meepraten over de scenario’s voor een brede school in Beetsterzwaag? Denk mee op argu.co/kansenvoorbeetsterzwaag

  U kunt argumenten voor of tegen plaatsen bij de scenario’s en uw voorkeur aangeven.

 • Nieuwsbrief Kansen voor Beetsterzwaag september 2018

  In de nieuwsbrief van september vertellen we over de stand van zaken, delen we de input van inwoners en wat er nog gaat gebeuren in dit project.

 • Geslaagde inloopbijeenkomst Kansen voor Beetsterzwaag

  Ruim zestig inwoners van Beetsterzwaag bezochten afgelopen woensdag de inloopbijeenkomst van het project Kansen voor Beetsterzwaag.

 • Locatiestudie levert drie geschikte locaties op voor brede school in Beetsterzwaag

  In Beetsterzwaag worden de gebouwen van basisscholen O.D.S. De Trime en C.B.S. De Paedwizer vervangen door een brede schoolgebouw. Voor dit brede schoolgebouw wordt een locatie voor gezocht. De reacties van inwoners op mogelijke locaties op het online platform argu.co/kansenvoorbeetsterzwaag zijn verzameld. Axon Adviseurs leverde begin juni de resultaten op van het onafhankelijke locatieonderzoek. Hieruit blijken de locaties C.B.S. De Paedwizer, O.D.S. De Trime en het oefenterrein van voetbalvereniging De Sweach geschikt voor het bouwen van een brede school.

 • Uitnodiging inloopbijeenkomst Kansen voor Beetsterzwaag

  kansen-voor-beetsterzwaag De gebouwen van basisscholen O.D.S. De Trime en C.B.S. De Paedwizer worden vervangen door een brede schoolgebouw. In het project Kansen voor Beetsterzwaag wordt daar een locatie voor gezocht en worden de kansen (al dan niet in combinatie met een brede school) voor de omgeving in kaart gebracht.

 • Project Kansen voor Beetsterzwaag zoekt ‘Kanshebbers’

  De gebouwen van basisscholen O.D.S De Trime en C.B.S. De Paedwizer worden vervangen door een brede schoolgebouw. Om dit doel te bereiken, startte op 18 april 2017 het project Kansen voor Beetsterzwaag. Tot nu toe lag de focus op mogelijke locaties voor de brede school. In de komende periode ligt de focus op de kansen die dit met zich meebrengt.

 • Bedankt voor het meedenken over een locatie van een brede school in Beetsterzwaag

  Vanaf januari hebben ruim honderd inwoners hun mening of idee gegeven over een mogelijke locatie voor een brede school in Beetsterzwaag. In totaal zijn 215 reacties binnengekomen. Het ging om een locatie nabij School Lyndensteyn, de huidige locatie O.D.S. De Trime, de huidige locatie C.B.S. De Paedwizer en het terrein (trainingsveld) van voetbalvereniging De Sweach. Ook zijn er diverse opmerkingen geplaatst bij de locaties.

 • Inloopbijeenkomst Kansen voor Beetsterzwaag uitgesteld

  kansen-voor-beetsterzwaag De geplande inloopbijeenkomst op woensdag 21 februari over de kansen van de nieuwe brede school in Beetsterzwaag is uitgesteld.

 • Nieuwsbrief december 2017

  Bekijk van het project Kansen voor Beetsterzwaag de nieuwsbrief aan de raad.

 • Bijeenkomsten

  Inmiddels hebben er verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden met Plaatselijk Belang Beetsterzwaag Olterterp, Schoolbestuur en directie ODS De Trime, schoolbestuur en directie CBS De Paedwizer, directie Lyndensteyn en de gemeente Opsterland.