Samen met de mienskip

Samen met de mienskip van Beetsterzwaag geven we vorm aan het hele traject/project.

  • Uw stem is belangrijk!

    Meedenken over een mogelijke locatie voor een brede school in Beetsterzwaag?

  • Werksessies

    De onderwijsbesturen van ODS De Trime en CBS De Paedwizer zien een kans om met de Brede School passend onderwijs op unieke wijze vorm te geven in Beetsterzwaag. Daarom hebben zij de directie van school Lyndensteyn betrokken in het proces. De drie scholen zijn samen met Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp en de gemeente aan de slag gegaan om locatiekeuze en haalbaarheid vorm te geven. Daar worden werksessies voor georganiseerd.