MFA Gorredijk / Uitbreiding SOC Kortezwaag

In Gorredijk wordt een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd bij de Burgemeester Harmsma School. In de MFA komen (de functies van) De Skâns, basisschool Flambou/Trimbeets en de nieuwbouw van de Burgemeester Harmsma School. Nauw verbonden met de MFA is de uitbreiding van Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag. Alle sport uit Gorredijk wordt hier gecentreerd.