Bladveegschema 2019

In verschillende dorpen/straten worden in de herfst de bladeren van de weg geveegd. In het bladveegschema leest u wanneer u de veegwagen in uw dorp kunt verwachten.

Heeft u in uw eigen tuin veel bladeren en takken? Doe dit dan in uw groene container of breng het gratis naar de Milieustraat . Gooi uw eigen bladeren en takken niet op straat: de veegwagens raken erdoor verstopt en het levert onnodige vertraging op. Er wordt op de volgende momenten geveegd:

Bakkeveen

 • Maandag 4, 11, 18 en 25 november 2019
 • Tsjerkewâl, Boskleane, Weversval (bebouwde kom), Douwelân, Kleasterkamp, Aylvalan, Burmanialaan, Alde Drintsewei

Beetsterzwaag

 • Donderdag 14, 21 en 28 november 2019
 • De Wissel, De Walle, It Merkelân, Skoalleane, Hoofdstraat, Bommegaerde, Healwei, Van Lyndenlaan, Vlaslaan (Hoofdstraat / De Reden), De Reden

Frieschepalen

 • Maandag 4, 11, 18 en 25 november 2019
 • Tolheksleane, Lytse Leane, De Rusken

Gorredijk

 • Vrijdag 15, 22 en 29 november 2019
 • Tsjerk Hiddes, Wabe Wissestraat, Heerenacker, Brouwerswal, De Hoop, Hegedyk, H. Ringenoldusstrjitte

Langezwaag

 • Woensdag 6, 13 en 27 november 2019
 • 't Hou, De Klamp

Lippenhuizen

 • Woensdag 6, 13 en 27 november 2019
 • Weeme, Omgong, De Buorren (bebouwde kom), Marten Janswei

Luxwoude

 • Woensdag 6, 13 en 27 november 2019
 • Hegedyk

Nij Beets

 • Woensdag 6, 13 en 27 november 2019
 • Van der Brugghenstraat

Terwispel

 • Woensdag 6, 13 en 27 november 2019
 • De Streek

Tijnje

 • Woensdag 6, 13 en 27 november 2019
 • Warrewei, Breewei, Master Roordawei, Winia Ikkers

Ureterp

 • Dinsdag 5, 12, 19 en 26 november 2019
 • Koetsebeiwâl, Foarekers, Kuperleane, Mounestrjitte, De Telle, Souwe, Stuken, Golle, Foarke

Wijnjewoude

 • Dinsdag 5, 12 en 26 november 2019
 • Russchenreed, Loksleane, Noormanstrjitte, Te Nijenhuiswei, Master Geertswei