Bladveegschema

In verschillende dorpen/straten worden in de herfst de bladeren van de weg geveegd. In het bladveegschema leest u wanneer u de veegwagen in uw dorp kunt verwachten.

Heeft u in uw eigen tuin veel bladeren en takken? Doe dit dan in uw groene container of breng het gratis naar de Milieustraat . Gooi uw eigen bladeren en takken niet op straat: de veegwagens raken erdoor verstopt en het levert onnodige vertraging op. Er wordt op de volgende momenten geveegd:

Bakkeveen

 • Maandag 5, 12, 19 en 26 november 2018
 • Tsjerkewâl, Boskleane, Weverswâl (bebouwde kom), Douwelân, Kleasterkamp, Aylvalân, Burmanialân, Alde Drintse Wei

Beetsterzwaag

 • Donderdag 15, 22 en 29 november 2018
 • De Wissel, De Walle, It Merkelân, Skoalleane, Bommegaerde, Healwei, Van Lyndenlaan, Vlaslaan (Hoofdstraat / De Reden), De Reden

Frieschepalen

 • Maandag 5, 12, 19 en 26 november 2018
 • Tolheksleane, Lytse Leane, De Rusken

Gorredijk

 • Vrijdag 16, 23 en 30 november 2018
 • De Tsjerk Hiddes, Wabbe Wissesstrjitte, Heerenacker, Brouwerswâl, De Hoop, Hegedyk, H. Ringenoldusstrjitte

Langezwaag

 • Woensdag 7, 14 en 28 november 2018
 • 't Hou, De Klamp

Lippenhuizen

 • Woensdag 7, 14 en 28 november 2018
 • Weeme, Omgong, De Buorren (bebouwde kom), Marten Janswei

Luxwoude

 • Woensdag 7, 14 en 28 november 2018
 • Hegedyk

Nij Beets

 • Woensdag 7, 14 en 28 november 2018
 • Van der Brugghenstrjitte

Terwispel

 • Woensdag 7, 14 en 28 november 2018
 • De Streek

Tijnje

 • Woensdag 7, 14 en 28 november 2018
 • Warrewei, Breewei, Master Roordawei, Winia-ikkers

Ureterp

 • Dinsdag 6, 13, 20 en 27 november 2018
 • Koetsebeiwâl, Foareker, Kûpersleane, Mounestrjitte, De Telle, Souwe, Stûken, Golle, Foarke

Wijnjewoude

 • Dinsdag 6, 13 en 27 november 2018
 • Russchenreed, Loksleane, Noormanstrjitte, Te Nijenhuiswei, Meester Geertswei

 

Regulier veegschema 2018/2019

Bakkeveen

 • Dinsdag 23 oktober, 4 december en 15 januari 2019

Siegerswoude en Frieschepalen

 • Woensdag 24 oktober, 5 december en 16 januari 2019

Ureterp (ten noorden van de Weibuorren)

 • Donderdag 25 oktober, 6 december en 17 januari 2019

Ureterp (Weibuorren en zuidkant) en Beetsterzwaag (ten noorden van de Hoofdstraat)

 • Vrijdag 26 oktober, 7 december en 18 januari 2019

Beetsterzwaag (Hoofdstraat en zuidkant)

 • Dinsdag 6 november, 18 december en 29 februari 2019

Gorredijk

 • Woensdag t/m vrijdag 7 - 9 november, 19 - 21 december en 30 januari - 1 februari 2019

Terwispel, Lippenhuizen en Hemrik

 • Dinsdag 20 november en donderdag 3 januari 2019

Jonkerlan, Langezwaag en Luxwoude

 • Woensdag 21 november en woensdag 2 januari 2019

Wijnjewoude, Tijnje en Nij Beets

 • Vrijdag 23 november en vrijdag 4 januari 2019