Inwoners

Nieuws Bekijk meer nieuws

(Accordion ingeklapt)

De gemeenteraad vergadert op woensdag 16 oktober vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De raad zal dan o.a. de Begroting 2020 oriënterend behandelen.
Lees meer over 'Openbare oriënterende raadsbijeenkomst op woensdag 16 oktober 2019'

(Accordion ingeklapt)

Op maandag 14 oktober 2019 organiseert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de raadszaal te Beetsterzwaag een inspraakavond voor de conceptbegroting 2020. U kunt op deze avond aan de raad laten we...
Lees meer over '14 oktober 2019: Inspraakavond gemeentelijke Begroting 2020'

(Accordion ingeklapt)

Alle medewerkers van het Gebiedsteam en Werk & Inkomen zijn afwezig op maandag 14 oktober. Dit betekent dat er geen afspraken zijn die dag en de balie van het Gebiedsteam is gesloten.
Lees meer over 'Gebiedsteam en Werk & Inkomen niet bereikbaar op maandag 14 oktober'

(Accordion ingeklapt)

Wilt u advies over hulpmiddelen, personenalarmering of een mobiliteitsoplossing? Kom dan op dinsdag 5 november tussen 14.00 en 16.00 uur naar het Lijteplein in Ureterp.
Lees meer over 'Promotiebus hulpmiddelen komt 5 november naar Ureterp'

(Accordion ingeklapt)

Kermis-teaser
Eind oktober worden de Najaarsmarkt en Najaarskermis in Gorredijk georganiseerd lees meer over de data, tijden en plaatselijke verkeershin...
Lees meer over 'Najaarsmarkt en Najaarskermis in Gorredijk'