Inwoners

Nieuws Bekijk meer nieuws

(Accordion ingeklapt)

Om de ontwikkelagenda’s op het terrein van Duurzaamheid, Leefbaarheid en Inclusieve samenleving vorm en inhoud te geven wil het college van B&W met de inwoners van Opsterland in gesprek...
Lees meer over 'Komt u ook? Bijeenkomst samenwerken aan een Duurzaam, Leefbaar en Sociaal Opsterland op 21 november'

(Accordion ingeklapt)

Op dinsdag 20 november organiseren de gemeenten Smallingerland en Opsterland samen met Bibliotheek Drachten een informatiebijeenkomst voor startende ondernemers. Voor iedereen die van plan is voo...
Lees meer over '20 november: informatiebijeenkomst startende ondernemers'

(Accordion ingeklapt)

In Nederland wordt zowel met een deksel als met een bal carbid geschoten. Carbid schieten met een bal is veiliger. Om die reden biedt de gemeente Opsterland carbidschieters de mogelijkheid om car...
Lees meer over 'Carbidballen actie'

(Accordion ingeklapt)

U kunt argumenten voor of tegen plaatsen bij de scenario’s en uw voorkeur aangeven.
Lees meer over 'Meepraten over de scenario’s voor een brede school in Beetsterzwaag? Denk mee op argu.co/kansenvoorbeetsterzwaag '

(Accordion ingeklapt)

Per 1 december 2018 wijzigen de openingstijden van het politiebureau aan het Moleneind te Drachten.
Lees meer over 'Openingstijden politiebureau Drachten gewijzigd'