Inwoners

Nieuws Bekijk meer nieuws

(Accordion ingeklapt)

Als het glad is, strooit gemeente Opsterland volgens twee routes: de A- en de B-route. Hierin heeft de A-route de prioriteit boven de B-route. De routes zijn verdeeld naar het gebruik en bereikba...
Lees meer over 'Strooien (bij gladheid)'

(Accordion ingeklapt)

De donkere dagen zijn alweer geruime tijd aangebroken. Het is vroeg donker en inbrekers maken daar goed gebruik van. Momenteel wordt er weer meer ingebroken in Opsterland en omliggende gemeenten...
Lees meer over 'Inbraakgolf donkere dagen '

(Accordion ingeklapt)

Op woensdag 13 december 2017 vindt een hoorzitting plaats voor de bezwarencommissie. Deze hoorzitting is openbaar en wordt gehouden in De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag.
Lees meer over 'Hoorzitting bezwarencommissie op 13 december 2017'

(Accordion ingeklapt)

In Beetsterzwaag willen basisscholen O.D.S De Trime en C.B.S. De Paedwizer hun schoolgebouwen vervangen door één Brede School. Voor deze scholen, School Lyndensteyn, Plaatselijk Bel...
Lees meer over 'Locatieonderzoek vier locaties Brede School in het kader van Kansen voor Beetsterzwaag'

(Accordion ingeklapt)

Maandag 18 december 2017 staat de multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorredijk op de agenda van de gemeenteraad van Opsterland. De raad wordt gevraagd in te stemmen met een scenario waarbij d...
Lees meer over 'MFA Gorredijk: partners en college zetten in op centrummodel'