Leerlingenvervoer

Als de school van uw kind meer dan zes kilometer van uw huis staat, heeft u mogelijk recht op een bijdrage in de vervoerskosten.

Voorwaarden

De regeling leerlingenvervoer geldt voor een leerling die:

 • meer dan zes kilometer van school woont;
 • een basisschool buiten het dorp bezoekt uit religieuze overwegingen;
 • een school voor speciaal basisonderwijs bezoekt;
 • een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt;
 • met een beperking een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs bezoekt.

De verordening Leerlingenvervoer regelt de vergoeding van de vervoerskosten voor de ouders waarvan de kinderen een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) of (voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO) bezoeken.

Goed om te weten

 • Er wordt geen vergoeding met terugwerkende kracht betaald.
 • Leerlingenvervoer is alleen vervoer van woning naar school en terug.
 • Is uw kind jonger dan 9 jaar en voldoet hij of zij aan de voorwaarden, dan mag er altijd gebruik gemaakt worden van taxivervoer. Brengt en haalt u uw kind zelf dan krijgt een kilometervergoeding.
 • Is uw kind 9 jaar of ouder, dan kan uw kind alleen op advies van school en met toestemming van de gemeente gebruik maken van taxivervoer.
 • Kinderen die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan hebben recht op openbaar vervoer. Hierop kunnen uitzonderingen gemaakt worden in overleg met de gemeente.
 • Gaat uw kind op de fiets of de bromfiets naar school, dan krijgt u een fiets- of bromfietsvergoeding.

Aanvraag

Direct regelen

Wilt u een bijdrage in de kosten voor het leerlingenvervoer van uw kind aanvragen? Vul dan het formulier "Aanvraag tegemoetkoming leerlingenvervoer" in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Mogelijk komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Als u dit schooljaar voor uw kind al een tegemoetkoming ontvangt, dan kunt u vanaf mei de tegemoetkoming voor het nieuwe schooljaar aanvragen. Houd er rekening mee dat de behandeling van uw aanvraag maximaal 8 tot 12 weken kan duren. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.

Tips

Direct regelen - machtiging taxivervoer

Komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming leerlingenvervoer en wilt u gebruik maken van taxivervoer? Vul dan het formulier "Machtiging taxivervoer" in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Dan zorgt de gemeente voor een rechtstreekse betaling aan de taxivervoerder.