OZB, WOZ en belastingen

 • Digitale belastingaanslag

  Ontvangt u als inwoner van Opsterland de gemeentelijke belastingaanslag nog op papier? Dan kunt u ervoor kiezen om aanslagen digitaal te ontvangen. Meld u daarvoor aan bij MijnOverheid, vink de gemeente Opsterland aan als organisatie waarvan u post wilt ontvangen en vul uw e-mailadres in. U kunt vervolgens uw belastingaanslagen raadplegen op MijnOverheid en via uw persoonlijke internetpagina op onze website: Mijn Opsterland.

 • Valse e-mail gerechtsdeurwaarder in omloop

  Er zijn diverse valse e-mails over een betalingsachterstand bij de gemeente in omloop. De afzenders van deze valse mails die bij ons bekend zijn, doen zich voor als Gerechtsdeurwaarder Loansma & Partners, Van Arkel en Korenhof & Partners. Mogelijk zijn er meerdere valse e-mails in omloop. Deze e-mails worden niet in opdracht van de gemeente Opsterland verzonden. Wees dus alert!

 • WOZ-waarde en taxatie

  De gemeente taxeert elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd. De WOZ-waarde is de basis voor de het bepalen van de verschuldigde onroerendezaakbelasting (OZB) en heffingen van het rijk en waterschap. De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. 

 • Inzicht in de WOZ-waarde

  Vanaf 1 oktober 2016 heeft de gemeente de wettelijke verplichting om u inzicht in de WOZ-waarden van alle woningen te geven. De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) is het landelijke loket voor het inzien van WOZ-waarden. Het loket geeft u online inzicht in de WOZ-waarde van woningen in heel Nederland.

 • Betaling regelen

  Het betalen van de belastingaanslag kan via automatische incasso of door het bedrag in termijnen over te schrijven.

 • Bezwaar maken gemeentelijke belastingen en/of WOZ-waarde

  Het kan zijn dat u het niet eens bent met een gemeentelijke belasting die u moet betalen of met de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of perceel. U kunt dan bezwaar maken.

 • Kwijtschelding belastingen aanvragen

  Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen.

 • Belastingsoorten

  U betaalt drie soorten gemeentelijke belasting: onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing.