Projecten

LF-2018

LF-2018

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

De gemeenteraad vergadert op maandag 23 april 2018 vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Wilt u over onderstaande onderwerpen meepraten? Geef dit dan uiterlijk maandag 23 april, 1...
Lees meer over 'Openbare oriënterende raadsbijeenkomst op maandag 23 april'

(Accordion ingeklapt)

De informateurs hebben tijdens de raadsvergadering van 16 april 2018 de rapportage informatieronde coalitievorming Opsterland aangeboden.
Lees meer over 'Rapportage informatieronde coalitievorming'

(Accordion ingeklapt)

Het wordt met ingang van 18 april 2018 voor bromfietsers verplicht om op de gemeentelijke wegen rondom de N381 de rijbaan te gebruiken in plaats van het fietspad. Dit gebeurt vanwege veiligheidso...
Lees meer over 'Bromfietsers op rijbaan in plaats van fietspad'

(Accordion ingeklapt)

Internationaal samenwerken, zakendoen, netwerken en kennisdelen. Dat is wat u kunt verwachten tijdens International Trade Day.
Lees meer over 'International Trade Day op maandag 23 april 2018 in Leeuwarden'

(Accordion ingeklapt)

Wethouder Rob Jonkman opent op maandag 16 april om 9.00 uur de jaarlijks terugkerende Himmelwike voor de basisscholen in Opsterland. Dit gebeurt met een startschot voor het sorteerspel op het sch...
Lees meer over 'Himmelwike opent dit jaar in Hemrik'